Opptakskrav til veterinærstudiet

General Veterinary Medicine 6-year Study Program


Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:
 1. Du er nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse
  b) Sverige: Grunnläggande behörighet fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende. 
  d) Tilsvarende for Finland, Island 

Alle som oppfyller kriteriene i løpet av våren 2019 kan søke.

Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:
 • Norske søkere:  biologi 1+2 og kjemi 1+2
 • Svenske søkere: gymnasieskolan 2011 eller senere: biologi 1+2 og kemi 1+2
                              gymnasieskolan før 2011: biologi A+B og kemi A+B
 • Danske søkere: Biologi og kemi, bør være på minimum B-niveau
  Biotechnologi A-niveau kan erstatte biologi og kemi 
 • Søkere med IB-diploma: Biologi og kjemi på HL nivå.
Det er det er resultatet på den skriftlige entrance exam som avgjør opptaket, uavhengig av karakterene fra videregående skole. Du kan forberede deg til opptakstesten ved å kjøpe oppgavebøker for 4 Euro pr bok. 

Prøven kan avlegges i KosiVice eller i Oslo (hvis nok kandidater).

Mangler du realfagene fra videregående skole så anbefaler vi å ta disse som privatist. I Norge kan du melde deg opp som privatist 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.


Søk til UVMP i Kosice

Kontakt oss via kontaktskjemaepost eller telefon: +47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.

Apply here