Søk Collegium Medicum, Bydgoszcz

Studentopptak ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz (CM) 2020


I samarbeid med Agder Vitenskapsakademi tilbyr Collegium Medicum opptakstest etter avtale.

I 2019 innførte Collegium Medicum elektronisk søknad i systemet Dream Apply. For å kunne gi best mulig veiledning igjennom søknadsprosessen, anbefaler vi at du sender oss følgende informasjon til medicalstudies@uia.no:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsdato (dd.mm.åååå)
  • Statsborgerskap
  • Fødested
  • Fødeland
  • E-mailadresse

Har du allerede søkt direkte på Dream Apply https://apply.cm.umk.pl/…/co…/18-ma-medicine-medical-program,? Vennligst send oss søknadsnummeret / ID til medicalstudies@uia.no dersom du ønsker veiledning.

Vennligst les mer om opptakskrav, søknadsprosess og kostnader på https://medicalstudies.no

 For at vi skal kunne vurdere søknaden din, ber vi om at du sender oss kopi av vitnemål fra videregående skole (må vise karakter i biologi og minst et av fagene kjemi eller fysikk. Du må ha fordypning (advanced-level) i minimum et fagene biologi, kjemi eller fysikk) og kopi av pass. Det kan også være til hjelp å sende et motivasjonsbrev på engelsk.

Nytt i år er at Collegium Medicum det trolig vil bli innført skriftlig opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk i tillegg til intervju. Vi kommer tilbake til mer informasjon.  


Etter opptaksintervju:

Helseskjema (health certificate) - vi sender helseskjemaet via e-post til deg, etter at du har hatt opptaksintervju. 
Skriv dette ut og gi det til din lege som må ta de nødvendige tester og fylle ut skjemaet for deg.

Kopi av vitnemål (betyg/diploma)
Leveres på både originalspråk og på engelsk. Du får vanligvis oversatte vitnemålet ved den skolen vitnemålet er utstedt.
Attesteres av Notarius Publicus og stemplet med Apostille.

Kopi av vaksinasjonskort, helsebok eller annen vaksinedokumentasjon
Legg ved søknaden kopi av dokumenter som viser alle vaksiner du har tatt.

Attestert kopi av passet ditt
Bilde og personalia attesteres av Notarius Publicus eller politistasjon.

Fire passfoto - ikke eldre enn 1 år
Et av bildene limes på søknadsskjemaet. Bildene bør være i standard størrelse 3,5 cm x 4,5 cm. Noter navn på baksiden av bildene.

ANBEFALTE/FRIVILLIGE VEDLEGG

Motivasjonsbrev
Et motivasjonsbrev på engelsk om hvorfor du søker studiet. Bruk gjerne punkt V.5 i søknadsskjemaet. Brevet må være på mellom 300 og 4000 tegn 

Kopi av attester fra arbeidsforhold

Ta evt. kontakt med oss på medicalstudies@uia.no eller tlf +47 38141957 / 38141105 om du har spørsmål.

Søknaden sendes til:

Agder Vitenskapsakademi
Nordic Admission Office
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand, Norge

Om Notarius Publicus og Apostille


Opptaksintervju

Alle søkere må gjennom et obligatorisk opptaksintervju på engelsk. Intervjuet har normalt et faglig fokus på biologi men vil også dreie seg om din motivasjon, utdanning og evt. erfaring fra relevant lønnet eller frivillig arbeid.

Intervjuene utføres normalt av professor Arkadiusz Jawien, direktør ved Centre for Medical Education in English, samt en annen representant for Collegium Medicum og leder av Agder Vitenskapsakademis inntakskontor, Thor Kristian Hanisch.

Vi anbefaler at du forbereder deg til intervjuet ved å repetere (human)biologi og forberede deg til å snakke om dette på engelsk. Tenk også godt gjennom hvorfor du ønsker å søke legestudiet i Polen og hva som kreves av deg for å gjennomføre det på en god måte.

Forbered deg gjerne til opptakstesten og intervjuet ved å oversette medisinske faguttrykk til engelsk og lære disse. Khan Academy tilbyr gratis e-learningskurs i biologi og andre realfag, som kan være til god hjelp i forberedelsen til opptaksintervjuet.  

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.