Søk Collegium Medicum, Bydgoszcz

Studentopptak ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz (CM) 2019.

I samarbeid med Agder Vitenskapsakademi tilbyr Collegium Medicum opptaksintervjuer via Skype etter avtale. 

Send gjerne først en forenklet e-postsøknad med følgende vedlegg: 

- utfylt søknadsskjema: Collegium Medicum application form

- kopi av vitnemål/slutbetyg/diploma eller karakterutskrifter/samlat betygsdokument/transcript
- kopi av pass (personalasidene)

En fullstendig søknad kan ettersendes til Agder Vitenskapsakademi etter at vi har vurdert om du er kvalifisert for opptaksintervju.

Denne skal inneholde følgende vedlegg:


Søknadsskjema (application form) og helseskjema finner du her.

Søknadsskjemaet kan fylles ut på pc, men det må skrives ut og undertegnes. Skrives på engelsk. Husk å lime på passbilde.

Helseskjema (health certificate)
Skriv dette ut og gi det til din lege som må ta de nødvendige tester og fylle ut skjemaet for deg.

Kopi av vitnemål (betyg/diploma)
Leveres på både originalspråk og på engelsk. Du får vanligvis oversatte vitnemålet ved den skolen vitnemålet er utstedt.
Attesteres av Notarius Publicus og stemplet med Apostille.

Kopi av vaksinasjonskort, helsebok eller annen vaksinedokumentasjon
Legg ved søknaden kopi av dokumenter som viser alle vaksiner du har tatt.

Attestert kopi av passet ditt
Bilde og personalia attesteres av Notarius Publicus eller politistasjon.

Fire passfoto - ikke eldre enn 1 år
Et av bildene limes på søknadsskjemaet. Bildene bør være i standard størrelse 3,5 cm x 4,5 cm. Noter navn på baksiden av bildene.

ANBEFALTE/FRIVILLIGE VEDLEGG

Motivasjonsbrev
Vi anbefaler at du legger ved et motivasjonsbrev på engelsk om hvorfor du søker studiet. Bruk gjerne punkt V.5 i søknadsskjemaet.

Kopi av attester fra arbeidsforhold

Ta evt. kontakt med oss på cm-byd@uia.no eller tlf +47 38141957 / 38141105 om du har spørsmål.

Søknaden sendes til:

Agder Vitenskapsakademi
Nordic Admission Office
Gimlemoen A6
Postboks 422
4604 Kristiansand, Norge

Om Notarius Publicus og Apostille


Opptaksintervju

Alle søkere må gjennom et obligatorisk opptaksintervju på engelsk. Intervjuet har normalt et faglig fokus på biologi men vil også dreie seg om din motivasjon, utdanning og evt. erfaring fra relevant lønnet eller frivillig arbeid.

Intervjuene utføres normalt av professor Arkadiusz Jawien, direktør ved Centre for Medical Education in English, samt en annen representant for Collegium Medicum og leder av Agder Vitenskapsakademis inntakskontor, Thor Kristian Hanisch.

Vi anbefaler at du forbereder deg til intervjuet ved å repetere (human)biologi og forberede deg til å snakke om dette på engelsk. Tenk også godt gjennom hvorfor du ønsker å søke legestudiet i Polen og hva som kreves av deg for å gjennomføre det på en god måte.

Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.