Søknadsavgift

EUC har en ikke refunderbar søknadsavgift på EUR 52. 

Administrasjonsavgift

Søkere som får tilbud om studieplass og aksepterer denne, må betale en administrasjonsavgift på 3500 NOK til Agder Vitenskapsakademi. Betalingsfrist og faktura sender vi til deg med e-post sammen med studieplasstilbudet.

Denne avgiften dekker noen av våre kostnader knyttet til søknadsbehandling, dokumentarbeid og kommunikasjon med og veiledning av aksepterte søkere frem til studiestart. Vi har også kontakt med mange studenter etter studiestart og tilbyr veiledning og støtte ved behov.

Betaling til European University - Cyprus - EUC

Tuition fee - skolepenger

Tuition fee for medisinstudiet ved EUC er EUR 19 000 pr. år. 

Apply here