Om standardtestene UCAT, MCAT og GAMSAT:


UCAT-test:


I Skandinavia kan du ta  UCAT-testen ved Glasspaper testsenter i Oslo, Lexicon IT Proffs avd Liljeholmen, Stockholm,  Aktiviteten i Göteborg og Global Knowledge Danmark i Hvidovre.  UCAT-testen  har dessverre den begrensningen at den kun kan tas i  perioden 1. juli til 2. oktober, siste frist for å registrer seg til UCAT-test er 1. oktober.  Du skal få beskjed om hvilke tidspunkter som er ledige ved de ulike testsenterne når du melder deg opp til testen på UCAT sin hjemmeside. Rekker du ikke å melde deg opp innen 1. oktober, vil neste mulighet være mai 2020.

MCAT-test

Om du ikke rekker å melde deg opp til UCAT-test eller føler at det blir for kort tid å forberede seg til UCAT-testen, eller at du ikke oppnår PUMS sitt UCAT-krav 575 poeng, så har du mulighet til å ta MCAT-testen enten i  Tyskland og Storbritannia.

        
GAMSAT

GAMSAT er det tredje alternativet og et godt alternativ til MCAT. GAMSAT arrangerer tester to ganger pr år i Australia, Irland og England. GAMSAT-testen koster 505 australske dollar som tilsvarer ca. 3070 NOK. 
 https://www.xe.com/currencyconverter/convert/mount=50&From=AUD&To=NOK

Avgiften inkl. elektronisk øvebok med spørsmål og oppgaver.

Du kan melde deg på testen i starten av november og testen vil bli holdt i siste halvdel av mars i England eller eventuelt Irland om du foretrekker det.

Du vil få resultatet av testen i mai.


Du må bestå GAMSAT-testen med 45 % korrekte i gjennomsnitt og minst 40% korrekt pr oppgavedel.

Forberedelse del 1 og 2: Lese artikler i tidsskrifter, romaner og dikt – forstå det du leser, finne underforstått mening i teksten. Øve på formulere egne meninger og konklusjoner som du kan bruke i del 2 der du skal skrive små stykker.

Forberedelse del 3: e-boka med spørsmål og oppgaver
https://gamsat.acer.org/prepare/preparation-strategy

Apply here