Studiekostnader

Betaling til Agder Vitenskapsakademi


Intervjuavgift

Det er ingen intervjuavgift til Collegium Medicum i 2019.


Administrasjonsavgift

Søkere som får tilbud om studieplass og vil ta imot studieplassen må betale en administrasjonsavgift på 3500 NOK til Agder Vitenskapsakademi. Betalingsfrist og faktura sender vi til deg med e-post sammen med studieplasstilbudet.

Denne avgiften dekker noen av våre kostnader knyttet til søknadsbehandling, dokumentarbeid og kommunikasjon med og veiledning av aksepterte søkere frem til studiestart. Vi har også kontakt med mange studenter etter studiestart og tilbyr veiledning og støtte ved behov.


Betaling til Collegium Medicum

Tuition fee - skolepenger

Tuition fee for første år på medisinstudiet ved Collegium Medicum er 45,500 PLN (polske zloty) for studieåret 2019/20. Dette beløpet betales i to omganger:
  • 22 750 PLN med betalingsfrist 30. september 2019.
  • 22 750 PLN med betalingsfrist 15. februar 2020.

Dagens valutakurser finner du her

Preparatory course fee for forkurs i biologi, kjemi, fysikk og polsk.

Førsteårsstudenter må betale 2000 PLN dersom de ønsker å delta på preparatory course med undervisning i biologi, kjemi, fysikk og polsk.Student's House Fee - for rom på studenthjem (frivillig).

Kostnader for evt. rom på studenthjem (Student's House fee) kommer i tillegg:

  • 820 PLN per måned for enkeltrom i Student's House.
  • 615 PLN per måned for plass på dobbeltrom i leilighet i Student's House.


Kontakt oss via kontaktskjema, epost eller telefon:
+47 38141957 / +47 38141105 / +47 38141475.


Apply here