Generelle krav:

Du kan søke gjennom Agder Vitenskapsakademi hvis:

 1. Du må være nordisk statsborger eller ha varig oppholdstillatelse i et nordisk land
 2. a) Norge: Videregående skole med generell studiekompetanse
  b) Sverige: Grundläggande behörighet fra gymasieskolen 
  c) Danmark: Studenterexamen med studieforberedende. 
  d) Tilsvarende for Finland 

Alle som oppfyller de to kriteriene innen studiestart eller gjeldende frist kan søke.


Det er krav om biologi og minst et av de andre realfagene kjemi, fysikk og matematikk.


Vi anbefaler følgende fagkombinasjon:

 • Norske søkere:  biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1 eller matematikk R1
 • Svenske søkere: biologi 1+2, kemi 1+2 og fysik 1.
 • Danske søkere: Gjerne B-niveau i biologi, kemi og fysik eller matematikk. 
  Biotechnologi A-niveau kan erstatte biologi og kemi 
 • Søkere med IB-diploma: Biologi i kombinasjon med kjemi eller fysikk. Vi anbefaler at du tar faget du ikke har som privatist ved vanlig videregående skole

Apply here