Avsluttet samarbeid med WISP

6 november 2019

5. november fikk  Agder Vitenskapsakademi dessverre beskjed om at Warsaw International Studies in Psychology, Universitetet i Warszawa ikke ønsker å forlenge kontrakten. 

Årsaken er at WISP har de siste årene hatt en stor økning av skandinaver som ønsker å studere psykologi for å jobbe som psykolog (profesjonutdannet) . WISP har flere ulike studieretninger innenfor psykologifaget, og med stor pågang av skandinaviske søkere så opplever universitetet at andre studieretninger som ikke fører fram til psykologtittel i de skandinaviske landene "mister" studenter og trues av nedleggelse. 

Det er fullt mulig å søke til masterprogrammet i psykologi, men da må du kontakte WISP direkte: http://www.psychology.pl/en/home/page/aboutwisp/19