Agder Vitenskapsakademi

Nordic Admission Office

Gimlemoen 10
Postadresse:
Gimlemoen A6, Pb. 422,
N-4604 Kristiansand

Telefon: +47 38 14 19 57
Telefon: +47 38 14 14 75
Telefon: +47 38 14 11 05

E-post: study-poland@uia.no

Kontaktskjema

Opplasting av fil